Scroll to top
sk

Štúrova ul. Bratislava – revitalizácia verejného priestoru a zmena uličného profilu

Cieľom riešenia urbanisticko-architektonickej štúdie je návrh vytvorenia nového typu uličného prostredia, v ktorom budú zabezpečené nevyhnutné dopravné funkcie (električková, motorická a cyklistická doprava) vo vyváženom vzťahu s možnosťami pohybu a pobytu obyvateľov a návštevníkov ulice. Harmóniu vytvoreného prostredia ulice je potrebné dosiahnuť na základe sofistikovaného usporiadania funkčných plôch a prvkov v uličnom priestore v kvalitnej materiálovej skladbe a pri primeranom uplatnení zelene. Jedným z cieľov je tiež redukcia jestvujúceho koridorového priestorového dojmu a artikulácia uličného priestoru kvalitným uličným mobiliárom, prírodnými prvkami a vloženými viacfunkčnými technickými objektmi s vysokou úrovňou dizajnu.

PROJEK V KOCKE
Zadávateľ: občianske združenie
Miesto: Štúrova ulica, Bratislava – Staré Mesto
Stupeň PD: urbanisticko-architektonická štúdia
Dátum spracovania: 01/2021
Realizácia: nerealizované
Riešená plocha: cca 4000 m 2

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.