Scroll to top
sk

filozofia ateliéru

Veľa vynikajúcich maličkostí tvorí majstrovské dielo.

  • Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni
    taliansky renesančný maliar, sochár, architekt,
    poet a inžinier

Analýzou maličkostí, ich vzájomných súvislostí a interakcií sa snažíme dôsledne porozumieť zadaniu, aby sme následne mohli navrhovať kreatívne a kvalitné riešenia. Také riešenia, ktoré napĺňajú naše predstavy o kvalitnej a prívetivej architektúre a zároveň prinášajú spokojnosť zadávateľa – klienta. Kvalitné dielo a spokojný klient sú atribúty nášho úspechu a zároveň priority našej každodennej práce. Prečo spolupracovať s nami?

náš tím

Prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD. – autorizovaný architekt AA 0423
Ing. arch. Tomáš Gál, PhD. – autorizovaný architekt AA 1934
Ing. arch. Jana Terkaničová
Ing. arch. Dominika Mašľanyová

sinar

Počas existencie nášho ateliéru u nás pracovali. Prispeli k jeho každodennému chodu, riešili zadania a získavali skúsenosti, ktoré dnes zužitkovávajú. Sú to:

Ing. arch. Martina Bobovská
Ing. arch. Katarína Hviščová
Ing. arch. Patrik Morvay
Ing. arch. Ivan Stankoci
Ing. arch. Andrea Šníderová
Ing. arch. Fero Ondrejka
Ing. arch. Juraj Žikavský
Ing. arch. Dominika Mašľanyová

Ďakujeme za spoluprácu!