Scroll to top
sk

VÝHODY

Individuálny prístup

Vytvárame kreatívne a inovatívne riešenia.

V rámci početných konzultácií s Vami preberieme Vašu predstavu o projekte, čo považujete za najdôležitejšie a jeho širšie súvislosti.

Množstvo cielených otázok

Pripravujeme si pôdu pre vytvorenie riešenia, ktoré:

splní Vaše individuálne očakávania
uspokojí Vás nielen dnes, ale aj výhľadovom časovom horizonte
bude funkčné a zároveň estetické
bude realizovateľné v rámci stanoveného času a rozpočtu

Estetické a praktické

Pozeráme sa do budúcnosti.

Preto optimalizujeme nielen realizačný rozpočet, ale aj náklady na budúcu prevádzku zrealizovaného diela. Máme za sebou množstvo zadaní, ktoré sme dotiahli až do realizačnej fázy.

Nepredkladáme ideové návrhy.

Prakticky realizovateľné projekty a už v procese návrhu myslíme aj na najmenšie funkčné detaily budúceho riešenia. Pracujeme tak, aby slúžilo Vašim potrebám a nemuseli ste mu obetovať svoj komfort. Architektúra, pre nás nie je iba elegantný vonkajší obal, ale tiež funkčne zariaditeľný vnútorný priestor.

Od návrhu až po realizáciu

Zabezpečujeme komplexný servis.

Pre našich klientov zabezpečujeme komplexný servis a v súčinnosti s našimi externými partnermi a poradcami vytvárame tím pripravený reagovať na najrôznejšie požiadavky v oblastiach predprojektovej prípravy, projektových prác a inžinierskej činnosti

Služby technického dozoru

V priebehu realizácie Vám poskytneme služby technického dozoru, aby bolo všetko urobené tak, ako sme spoločne naplánovali. V prípade Vašej požiadavky Vám pomôžeme aj s výberom interiérových doplnkov a s ďalšími činnosťami po skončení realizácie.

Máte záujem
o zhotovenie
podobného projektu?