Scroll to top
sk

Projekty a realizácie

Oriešanky

Súčasťou zákazky bola koordinácia a dohľad nad priebehom dokončovacích stavebných prác a komplexná organizácia priebehu realizácie interiérov.

rodinný dom

Céder

Dominantou pozemku je doslova obrovský strom céder, ktorého majestátny vzhľad a poloha na parcele mali zásadný vplyv na formovanie návrhu.

byt

Eurovea Tower

Zadaním klienta bolo vytvoriť atraktívny moderný interiér a prispôsobiť byť jeho individuálnym požiadavkám včítane zmien dispozičného riešenia.

rodinný dom HÚ

rekonštrukcia

Zadaním bolo navrhnúť komplexnú rekonštrukciu pôvodného rodinného domu
v Bratislave – Starom Meste v unikátnej pozícii hradného vrchu nad Dunajom.

Bernolákovo

vízia rozvoja obce

Cieľom navrhnutej koncepcie je rozvoj a stabilizácia organizmu autonómneho sídla
v prímestskej oblasti Bratislavy s homogenizovanou urbanistickou štruktúrou, ktorá
zodpovedá princípom udržateľného rozvoja a ochrany životného prostredia.

Interiér

Spojenie dvoch bytov v bytovom dome Slnečnice

Pre klienta, ktorému sme v minulosti navrhli interiér bytu v bytovom dome komplexu
Slnečnice, sme v tomto zadaní navrhli prepojenie pôvodného bytu so susedným,
ktorý klient prikúpil.

Malacky – Rohožník

cyklotrasa

Štúdia je spracovaná v dvoch variantoch A a B, ktoré rešpektujú požiadavku
objednávateľa viesť varianty cyklotrasy pozdĺž rekonštruovanej cesty III/1113.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.