Scroll to top
sk

Architektúra

Naše návrhy objektov vždy vychádzajú z premyslených dispozičných riešení, tak aby po zrealizovaní stavby následne mohol vzniknúť kvalitný interiér bez nutnosti dodatočných stavebných zásahov alebo užívateľských kompromisov.

služby architekta v bratislave

Východiskovým predpokladom pre vznik prevažnej väčšiny architektonických diel je potreba vytvorenia vnútorného priestoru. Vnútorný priestor a jeho funkčné využitie sa tak stávajú primárnymi faktormi, ktoré určujú alebo ovplyvňujú architektonickú koncepciu.

Podľa našich princípov navrhovania architektúry je jedným zo základných predpokladov vzniku kvalitného výsledku vzájomná interakcia medzi vnútorným priestorom a vonkajšou formou. Naše návrhy objektov vždy vychádzajú z premyslených dispozičných riešení, tak aby po zrealizovaní stavby následne mohol vzniknúť kvalitný interiér bez nutnosti dodatočných stavebných zásahov alebo užívateľských kompromisov.

Pri návrhoch hľadáme spolu s klientom odpovede na množstvo cielených otázok, aby sme vedeli optimalizovať výsledné riešenie z hľadiska investičných nákladov, ale aj z hľadiska hospodárnosti budúcej prevádzky objektu.

Našou snahou je nájsť riešenie, ktoré dokáže uspokojiť klientove požiadavky v čase vzniku a zároveň aj vo výhľadovom časovom horizonte.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.